Du är här

2017-07-12 / Pressmeddelande

Team Olivia säljer Magitaskolan och Kajan Friskola

Som ett led i att renodla Team Olivias verksamhet inom resurs- och särskola har verksamheterna Magitaskolan AB och Kajan Friskola AB sålts till Aprendere Skolor AB.

Magitaskolan som bedriver resurs- och särskoleverksamhet i Stockholm och Kajan Friskola som bedriver resurs- och särskoleverksamhet i Uppsala, har varit en del av Team Olivia sedan 2013.

Aprendere skolor, som grundandes år 2008, driver idag tio olika enheter inom grundskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt HVB-hem. De har i nuläget över 700 elever och cirka 150 medarbetare. Merparten av skolorna är belägna i Stockholms län med omnejd. Aprendere skolor är medlem i Friskolornas Riksförbund.

– Team Olivia har sedan 2013 bidragit till en positiv utveckling av båda skolornas verksamhetsinriktning. Vår uppfattning är att överlåtelsen till en etablerad skolkoncern kommer främja deras fortsatta utveckling då Aprendere har en gedigen erfarenhet och kärnkompetens inom detta område. Team Olivias fokus framgent kommer istället vara resurs- och särskoleverksamhet integrerat med omsorgsboenden, kommenterar Stefan Lahti, Affärsområdeschef Individ & familj inklusive LSS-boenden.

För mer information, vänligen kontakta

Dan Olsson, VD Team Olivia, +46 706 908 018

Stefan Lahti, Affärsområdeschef Individ & familj inklusive LSS-boenden, Team Olivia, +46 733 16 03 63


Kort om Team Olivia

Team Olivia är en av de största privata aktörerna på omsorgsmarknaden i Sverige, Norge och Danmark. Vi erbjuder tjänster inom personlig assistans, individ- och familjeomsorg och hemtjänst. Verksamheten bedrivs nära våra kunder under lokala varumärken. Vi finns etablerade på drygt 200 verksamhetsställen och sysselsätter cirka 11 400 medarbetare. Genom att växa och samtidigt utveckla kvaliteten i våra tjänster erbjuder vi fler individer med funktionsnedsättning, eller som befinner sig i en på annat sätt utsatt situation, möjlighet till ett rikt och utvecklande liv. Läs mer på www.teamoliviagroup.se

Fler nyheter

Brist på mänskliga möten kan skapa mental ohälsa – Team Olivia vill minska denna genom kreativitet
2021-03-17 / Pressmeddelande

Brist på mänskliga möten kan skapa mental ohälsa – Team Olivia vill minska denna genom kreativitet

Coronapandemin har nu varat i ett år och några av de som drabbats hårdast av den begränsade tillvaron är människor med fysiska eller psykiska funktionsvariationer, psykisk ohälsa, missbruksproblem eller sociala utmaningar. Många mår väldigt dåligt av bristen på mänsklig kontakt. Team Olivia samlar 50 högspecialiserade vård- och omsorgsföretag som jobbar med dessa grupper.
Ny omgång av Kreativ Paus
2021-03-15

Ny omgång av Kreativ Paus

Idag startar en ny omgång av Team Olivias initiativ Kreativ Paus. Skapa dig i form och ladda upp ditt kreativa bidrag på www.kreativpaus.com under perioden 15 mars - 30 juni. 

Lycka till med ditt skapande!