Våra verksamhetsområden

Pojke med en hundvalp i knät. Foto.

Personlig assistans

Vi erbjuder vård, omsorg och service till personer med funktionsnedsättning som behöver en hjälpande hand i vardagen. Vi lägger stor vikt vid delaktighet och inflytande där våra kunder bestämmer hur assistansen ska se ut. 

Man hugger ved i en vedbod. Foto.

LSS & demensboende

Vi har olika typer av specialiserade gruppboenden och tar emot personer med lagstöd inom LSS och i vissa fall även inom SoL. Vi erbjuder även demensboende som är specialiserade på att hjälpa unga och äldre personer med olika typer av demenssjukdomar.

En äldre man skrattar tillsammans med hemtjänstpersonal. Foto.

Hemtjänst

Vi hjälper våra kunder med omsorg och service i det egna hemmet. Förutom hemtjänst erbjuder vi även ledsagning, avlösning, service, boendestöd, personlig assistans och privat omsorgs- och serviceinsatser (RUT). 

Pojke tittar på en TV-skärm tillsammans med assistent. Foto.

Skola

Våra skolor vänder sig till barn och ungdomar i behov av särskilt stöd, i alla åldrar och i alla skolformer. Vi erbjuder individuellt anpassade lösningar som kännetecknas av tydlig struktur, delaktighet och förutsägbarhet för elever som behöver en lugn studiemiljö.

Tjej spelar spel tillsammans med personal. Foto.

Individ & familj

Vi har specialiserade HVB- och jour/familjehem som erbjuder tjänster kring alkohol- och narkotikabehandling, allt från avgiftning, öppenvård, utredning och behandling till utslussning. Vi har även HVB-hem för personer med psykosocial problematik.

En karta över våra verksamheter i Sverige, Norge och Danmark. Foto.

Kontakta verksamheter

Vill du veta mer om hur våra verksamheter jobbar? Tveka inte att kontakta någon av dem direkt via länken nedan. 

Äldre kvinna sitter på en klippa vid havet. Foto.

Team Olivia

Team Olivia är en av de största privata aktörerna som erbjuder omsorgstjänster i Sverige, Norge och Danmark. Verksamheten bedrivs nära våra kunder där våra bolag finns etablerade under lokala varumärken på drygt 200 verksamhetsställen.

Nyheter

2017-11-13

Team Olivias dotterbolag Selfhelp öppnar LARO-enhet

Selfhelp i Söderhamn, som är en del av Team Olivia, har beviljats tillstånd av IVO att öppna en LARO-enhet för beroendebehandling. Verksamheten utökas därigenom med en kvalitativ behandlingsmetod som också kompletterar Team Olivias koncept ”Vårdkedjan”.

Samverkanskedjor

Rullstolsburen man får hjälp att ta sig över en trottoarkant. Foto.

 

Den som är behov av råd från olika vårdgivare kan ibland hamna mellan stolarna hos olika myndigheter. Det vill vi på Team Olivia ändra på. Vi bygger sammanhållna vårdkedjor som kombinerar och justerar de olika insatserna både vad gäller innehåll och geografi över tid. Från vårdstart till utslussning och allteftersom behoven hos den enskilde individen förändras.

Team Olivia erbjuder kommuner och landsting heltäckande och behovsanpassade vårdkedjor som består av ett flertal specialiserade HVB- och jour/familjehem som vänder sig till såväl vuxna som ungdomar och barn. Tillsammans kan vi erbjuda kvalificerade tjänster inom avgiftning, utredning, behandling och utslussning. Genom ökad samverkan erbjuder vi omsorgstagare, anhöriga och uppdragsgivare ett tryggt och tydligt helhetsåtagande som skapar bättre förutsättningar för att behandlingen ska lyckas hela vägen.