Våra verksamhetsområden

Personlig assistans

Vi erbjuder vård, omsorg och service till personer med funktionsnedsättning som behöver en hjälpande hand i vardagen. Vi lägger stor vikt vid delaktighet och inflytande där våra kunder bestämmer hur assistansen ska se ut. 

LSS & demensboende

Vi har olika typer av specialiserade gruppboenden och tar emot personer med lagstöd inom LSS och i vissa fall även inom SoL. Vi erbjuder även demensboende som är specialiserade på att hjälpa unga och äldre personer med olika typer av demenssjukdomar.

Hemomsorg

Vi hjälper våra kunder med omsorg och service i det egna hemmet. Förutom hemtjänst erbjuder vi även ledsagning, avlösning, service, boendestöd, personlig assistans och privat omsorgs- och serviceinsatser (RUT). 

Skola

Vår skola vänder sig till barn och ungdomar i behov av särskilt stöd, i alla åldrar och i alla skolformer. Vi erbjuder individuellt anpassade lösningar som kännetecknas av tydlig struktur, delaktighet och förutsägbarhet för elever som behöver en lugn studiemiljö.

Individ & familj

Vi har specialiserade HVB- och jour/familjehem som erbjuder tjänster kring alkohol- och narkotikabehandling, allt från avgiftning, öppenvård, utredning och behandling till utslussning. Vi har även HVB-hem för personer med psykosocial problematik.

En karta över våra verksamheter i Sverige, Norge och Danmark. Foto.

Kontakta verksamheter

Vill du veta mer om hur våra verksamheter jobbar? Tveka inte att kontakta någon av dem direkt via länken nedan. 

Team Olivia

Team Olivia är ett ledande omsorgsföretag med tjänster inom bland annat personlig assistans, individ- och familjeomsorg och hemomsorg. Vi finns nära våra kunder på över 200 platser i Sverige, Norge och Danmark. Våra cirka 13 000 medarbetare arbetar för att göra varje enskilt liv rikare och mer värdigt, varje dag. 

Nyheter

2020-09-29

Livesändning av utställningen Kreativ Paus

Ett initiativ av Team Olivia i samarbete med Liljevalchs konsthall
 

Ni kan även ta del av livesändningen genom att klicka här.

Vi har fått in 1341 verk av 939 personer från hela Norden vilket är fantastiskt! Pandemin har begränsat tillvaron för många, inte minst våra tusentals klienter, kunder och anhöriga vi möter dagligen i våra verksamheter. Målet med initiativet "Kreativ Paus" har varit en uppmaning till konstnärligt skapande och att hjälpa människor att må bättre genom att skapa sig i form. Under vernissaget får vi ta del av hur konst främjar välmående och samtala med både arrangörer, deltagare och jury. 

Sändningen pågår den 1 oktober kl 18.30 - 19.30. 

Varmt välkomna till den digitala sändningen.

Kreativ Paus - Juryns urval
2020-08-12

Kreativ Paus - Juryns urval

Över 100 bidrag har skickats in till Kreativ Paus och den första av tre omgångar av juryns urval är nu utvalda. Dessa 14 verk kommer att gå vidare till en presentation på Liljevalchs konsthall i Stockholm 1 oktober för att sedan ställas ut även i Norge och Danmark.

Samverkanskedjor

 

Den som är behov av råd från olika vårdgivare kan ibland hamna mellan stolarna hos olika myndigheter. Det vill vi på Team Olivia ändra på. Vi bygger sammanhållna vårdkedjor som kombinerar och justerar de olika insatserna både vad gäller innehåll och geografi över tid. Från vårdstart till utslussning och allteftersom behoven hos den enskilde individen förändras.

Team Olivia erbjuder kommuner och landsting heltäckande och behovsanpassade vårdkedjor som består av ett flertal specialiserade HVB- och jour/familjehem som vänder sig till såväl vuxna som ungdomar och barn. Tillsammans kan vi erbjuda kvalificerade tjänster inom avgiftning, utredning, behandling och utslussning. Genom ökad samverkan erbjuder vi omsorgstagare, anhöriga och uppdragsgivare ett tryggt och tydligt helhetsåtagande som skapar bättre förutsättningar för att behandlingen ska lyckas hela vägen.