Du är här

Personlig assistans

Låt oss hjälpa dig att få rätt och trygg assistans. Om du är ny kund och vill ansöka om personlig assistans så kan stötta dig med ansökan och juridisk rådgivning. Om du redan har ett beslut och vill byta anordnare så hjälper vi dig med allt det praktiska.

Du kan få hjälp av våra lokala bolag som finns i hela landet från norr till söder. I teamet som hjälper dig finns bland annat din personliga assistent, kundansvarig och jurister (kostnadsfri juridisk rådgivning) som kan svara på frågor. Det är viktigt att du får en trygg och personlig assistans som utgår från dina intressen och önskemål.

Fråga juristen

För oss är rättighet en självklarhet och rätt ska vara rätt - redan från början. Du ska kunna få precis den personliga assistans och de personliga assistenter du behöver för att du ska kunna göra det du vill i din vardag. Det är din rättighet. Därför tar vi hand om det juridiska åt dig. Våra jurister är specialiserade på personlig assistans enligt LSS och vi hjälper dig med ansökningar, omprövningar och kontakt med myndigheter.

Alla har rätt till juridisk hjälp

Processen med att få rätt beslut och att göra en ansökan om personlig assistans upplevs ofta som komplicerad och svår. Det är därför alla våra kunder har rätt till juridisk hjälp rörande personlig assistans i kontakt med Försäkringskassan eller kommunen. Vi hjälper självklart även dig som inte har assistans idag och som behöver hjälp med att göra din ansökan.

Våra jurister hjälper till att tolka olika regler, driva processer mot Försäkringskassan och kommunen, bistå vid omprövningar och ansökningar samt överklaga beslut till domstol. Hos oss får du hjälp av en jurist specialiserad inom LSS!

Kostar det att något att ta juridisk hjälp med personlig assistans?

Nej, det kostar inte något att få juridisk hjälp med LSS hos oss. Vill du ha hjälp med ansökan om personlig assistans? Är du osäker på om du har rätt till personlig assistans? Eller har du redan ett beslut men är osäker på om antalet timmar är rätt för att tillgodose de behov du har?

Vem kan få assistansersättning från Försäkringskassan?

För att få statlig assistansersättning från Försäkringskassan behöver du tillhöra någon av personkretsarna i LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS). Du ska även ha behov av hjälp mer än 20 timmar i veckan med sex i lagen fastställda grundläggande behov som är andning, personlig hygien, intagande av måltider, av- och påklädnad, kommunikation med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om personen.