Du är här

Team Olivia i korthet

Team Olivia är ett ledande omsorgsföretag med tjänster inom bland annat personlig assistans, individ- och familjeomsorg och hemomsorg. Vi finns nära våra kunder på över 200 platser i Sverige, Norge och Danmark. Våra cirka 13 000 medarbetare arbetar för att göra varje enskilt liv rikare och mer värdigt, varje dag. 

  • Våra geografiska marknader är Sverige, Norge och Danmark. 71 procent av vår nettoomsättning kommer från Sverige.
  • I Sverige är vi en ledande aktör inom personlig assistans och omsorg samt bedriver verksamhet inom hemomsorg.
  • I Norge är vi en ledande aktör inom ungdomsomsorg och personlig assistans och erbjuder även omsorgstjänster för vuxna.
  • I Danmark erbjuder vi personlig assistans samt omsorgs- och gruppboenden kombinerat med skola och dagbehandling.
  • Team Olivia sysselsätter cirka 13 000 medarbetare vilket motsvarar nästan 7 700 heltidsanställda.