Du är här

2018-09-24

Oliva Omsorg vinner kvalitetsupphandling i Vaxholm

Olivia Omsorg, som är en del av Team Olivia, har tecknat ett entreprenadavtal gällande driften av en LSS gruppbostad, en servicebostad och en daglig verksamhet i Vaxholms kommun, norr om Stockholm.

Upphandlingen genomfördes av Vaxholms stad och var en ren kvalitetsupphandling med fast pris där Olivia Omsorg fick högst poäng i utvärderingen av samtliga deltagande företag. Avtalet omfattar totalt 32 platser fördelat på en gruppbostad med 6 lägenheter, en servicebostad med 11 lägenheter samt en daglig verksamhet med 15 platser uppdelat på två enheter. Avtalet gäller från och med den 1 april 2019 med en initial löptid på fyra år och möjlighet till förlängning med ytterligare 2+2 år.

– Vi är både glada och stolta över att ha vunnit denna upphandling där kvalitet varit avgörande och ser det som ett bevis på att vi kan erbjuda en god och kvalitativ omsorg. Genom att etablera oss i ytterligare en kranskommun till Stockholm, stärker vi vår ställning som en utförare att räkna med, kommenterar Erika Björkholm, VD Olivia Omsorg.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Erika Björkholm, VD Olivia Omsorg, +46 707 87 18 45, erika.bjorkholm@olivia.se

Maria Stegrud, Områdeschef LSS Olivia Omsorg, +46 70 170 12 66, maria.stegrud@olivia.se

Läs mer på www.oliviaomsorg.se

Fler nyheter

2018-07-13

Team Olivia förvärvar två LSS-boenden för ungdomar

Team Olivia förvärvar Omsorg Norr AB med LSS-boendena Rökebo och Alborga utanför Sandviken respektive Gävle. Team Olivia utökar därmed sin boendeverksamhet för ungdomar enligt LSS med mer omfattande behov.

2018-06-26

Team Olivia i Almedalen 2018

Team Olivia finns på plats i Visby för att bidra med vår syn på entreprenörskapets betydelse för framtidens vård och omsorg. Vi kommer att sprida vår kompetens och erfarenhet samt diskutera och debattera hur företagande bidrar till ökad valfrihet inom vård och omsorg.