Du är här

LSS, HVB, skola och familjehem för barn och unga

Vi har en aktiv samverkan mellan våra HVB-, jour- och familjehem vilket ger större fördelar till både omsorgstagare, anhöriga och uppdragsgivare. Vi hjälper dig att få rätt omsorg.

Verksamheter inom LSS, HVB, skola och familjehem för barn och unga

På våra boenden hjälper vi ungdomar med särskilda behov att skapa en trygg och stabil vardag – nyckeln till utveckling och trivsel är rätt utformade miljöer, ett individuellt utformat stöd och vårt personliga engagemang.

Skolan är ett sammanhang som många gånger kan vara fylld av svårhanterliga moment, i synnerhet för elever med funktionsnedsättning. Våra skolor vänder sig till barn och ungdomar i behov av särskilt stöd, i alla åldrar och i alla skolformer.