Du är här

Gruppbostad LSS och SoL vuxna

Rätt utformade boendemiljöer, ett individuellt utformat stöd och vårt engagemang är nyckeln till trygg utveckling och trivsel. Vi hjälper dig att få rätt omsorg.

Verksamheter inom Gruppbostad LSS och SoL vuxna

Vi har olika typer av specialiserade gruppboenden och tar emot personer med lagstöd inom LSS och i vissa fall även inom SoL. Vi erbjuder daglig verksamhet med sysselsättning och arbetsträning anpassad efter varje persons individuella intressen och behov, och alla våra boende får tillgång till gemensamma utrymmen och aktiviteter som samordnas mellan våra olika verksamheter.

Vi erbjuder även daglig verksamhet med sysselsättning och arbetsträning.