• Team Olivia består av en grupp företag som erbjuder personlig assistans, hemtjänst, omsorg, rehabilitering och ledsagning.

  • Team Olivia ska genom ständig kompetens-utveckling förstå kundens behov och leverera över förväntan.

  • Team Olivia är benämningen på en grupp företag som erbjuder människor i ett utsatt läge vård, omsorg och service.

  • Inom Team Olivia kombinerar vi det lilla företagets flexibilitet och närhet med det stora företagets resurser, nätverk och uthållighet.

Ring oss » Hitta hit »