Du är här

Team Olivia Sverige i siffror

TEAM OLIVIA SVERIGE

2016
Nettoomsättning, MSEK 3 068
EBITA, MSEK 175
EBITA-marginal, % 5,7
Verksamhetsställen 153
Antal bolag 40
Antal kunder 4 258
Medelantal heltidsanställda 5 598
Totalt antal medarbetare 9 031

                                      För finansiell information om koncernen Team Olivia Group AB, klicka här.