Du är här

Team Olivia Sverige i siffror

TEAM OLIVIA SVERIGE

2018

2017

2016
Nettoomsättning, MSEK 3 342 3 175 3 068
EBITA, MSEK 194 177 175
EBITA-marginal, % 5,8 5,6 5,7
Antal bolag 39 38 40
Antal kunder 4540 4 222 4 258
Medelantal heltidsanställda 6 045 5 784 5 641
Totalt antal medarbetare 9839 8 587 9 031

 

                                                               För finansiell information om koncernen Team Olivia Group AB, klicka här.