Du är här

Team Olivia Sverige i siffror

TEAM OLIVIA SVERIGE

2017

2016
Nettoomsättning, MSEK 3 175 3 068
EBITA, MSEK 177 175
EBITA-marginal, % 5,6 5,7
Antal bolag 38 40
Antal kunder 4 222 4 258
Medelantal heltidsanställda 5 784 5 641
Totalt antal medarbetare 8 587 9 031

                                      För finansiell information om koncernen Team Olivia Group AB, klicka här.