Du är här

Skola med särskilt stöd

Skolan är i allmänhet ett sammanhang som många gånger kan vara fylld av svårhanterliga moment, i synnerhet för elever med funktionsnedsättning. Vår ambition är att alla elever ska lyckas och känna sig duktiga och sedda. Nyckeln till detta är att skapa en skolmiljö som för eleven blir begriplig, hanterbar och därigenom meningsfull.  

Verksamheter inom Skola med särskilt stöd

Vårt erbjudande


Våra skolor vänder sig till barn och ungdomar i behov av särskilt stöd, i alla åldrar och i alla skolformer. Vi erbjuder individuellt anpassade lösningar som kännetecknas av tydlig struktur, delaktighet och förutsägbarhet för elever som behöver en lugn studiemiljö. Kompetenta och engagerade personalgrupper arbetar tillsammans med elever och vårdnadshavare för att säkerställa utveckling, lärande och trygghet för den enskilde eleven. För att skapa en så välfungerande skolgång som möjligt, satsar vi på att alltid ha hög personaltäthet och att undervisa eleverna i små grupper. Våra verksamheter är belägna i Stockholm, Uppsala och Ramnäs.


Omsorgskedjan


Tillsammans kan våra omsorgsbolag och skolor ge ett mycket bredare utbud än var för sig, därför samverkar vi under benämningen Omsorgskedjan. Det är inte bara ett bredare utbud som vi samlat kan presentera. Vi utmanar samtidigt oss själva - och alla våra enheter - att hålla en hög kvalitet. Att finnas med inom Omsorgskedjan garanterar ett gediget kvalitetsarbete och en välutbildad personal. Varmt välkommen att kontakta våra verksamheter ovan.