Du är här

2019-01-11

Slutbetänkandet från LSS-utredningen är: Förödande för valfriheten, föräldraansvaret och jämlikheten

Torsdagen den 10 januari överlämnades slutbetänkandet från LSS-utredningen till regeringen. Om förslaget vinner politiskt gehör kommer det att innebära omfattande försämringar för personer med funktionsnedsättning - och för funktionshindrade barn och dess föräldrar - samt en kraftig inskränkning av den personliga valfriheten och den fria företagsamheten.

LSS-utredningen har under pågående arbete skapat stor oro bland brukare, brukarorganisationer och assistanssamordnare. Slutbetänkandet visar att denna oro var befogad. Betänkandet innefattar förslag som kommer att leda till försämrad valfrihet, inte bara för den enskilde vuxne brukaren utan även för barn under 16 år och dess föräldrar då insatser till barnen ska godkännas/utföras av kommunen. Utredarens förslag innebär även att tusentals personliga assistenter i landet kommer att tvingas sägas upp från sina jobb.

- Vår förhoppning är att slutbetänkandet stoppas i byrålådan så snart som möjligt och att en ny regering tillsätter en ny utredning. En utredning som inte fullständigt raserar 1994-års viktiga reform utan tvärtom förädlar det som fungerar idag och återställer LSS-reformen till dess grundtankar, säger Dan Olsson, VD och koncernchef för Team Olivia AB.

- Om förslagen skulle genomföras fullt ut skulle det inte bara kraftigt försämra tryggheten och valfrihet för brukarna och dess anhöriga. Det skulle också påverka cirka 20 000 assistenter och, enligt Vårdföretagarnas beräkningar, 300 företag. Något som skulle innebära ett av de största ingreppen i den fria företagsamheten i modern tid, säger Carina Wessman, affärsområdeschef för Personlig Assistans inom Team Olivia.

Carina ställer sig positiv till förslaget om att staten tar över huvudmannaskapet för personlig assistans. Däremot anser hon att det skulle vara en radikal försämring om förslaget att personlig assistans för barn under 16 år upphör och ersätts av nya insatser i kommunerna.

- Utredaren anger som skäl att kommunen kan garantera kvalitet och insyn. För mig är det likställt med att ta bort ansvaret från föräldrar/anhöriga, säger Carina. Det vill säga att en kommun är bättre lämpad än föräldrarna att bedöma vem som ska ta hand om deras barn. Dessutom är jag mycket orolig över att vi får en än mer ojämlik vård och omsorg i landet - att kommuner med en redan ansträngd ekonomi kommer att försöka erbjuda ett minimum av insatser.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Carina Wessman, Team Olivia, Affärsområdeschef Personlig Assistans,
+46 70-10 10 171, carina.wessman@olivia.se

Dan Olsson, Team Olivia, VD och Koncernchef, +46 70 690 80 18, dan.olsson@olivia.se

Fler nyheter

2018-09-24

Oliva Omsorg vinner kvalitetsupphandling i Vaxholm

Olivia Omsorg, som är en del av Team Olivia, har tecknat ett entreprenadavtal gällande driften av en LSS gruppbostad, en servicebostad och en daglig verksamhet i Vaxholms kommun, norr om Stockholm.

2018-07-13

Team Olivia förvärvar två LSS-boenden för ungdomar

Team Olivia förvärvar Omsorg Norr AB med LSS-boendena Rökebo och Alborga utanför Sandviken respektive Gävle. Team Olivia utökar därmed sin boendeverksamhet för ungdomar enligt LSS med mer omfattande behov.