Du är här

LSS & demensboende

På våra boenden hjälper vi ungdomar och vuxna med särskilda behov att skapa en trygg och stabil vardag. Oavsett om det gäller ungdomen på ungdomsboendet, den vuxna i gruppbostaden eller den äldre i särskilt boende så är rätt utformade miljöer, ett individuellt utformat stöd och vårt engagemang nyckeln till utveckling och trivsel.

Vårt erbjudande

Vi har olika typer av specialiserade gruppboenden och tar emot personer med lagstöd inom LSS och i vissa fall även inom SoL. För oss är det viktigt att varje individ får möjlighet att ägna sig åt det som känns viktigt och meningsfullt. Därför erbjuder vi även daglig verksamhet som innebär sysselsättning och arbetsträning som är anpassad efter varje persons individuella intressen och behov. Alla våra boende får tillgång till gemensamma utrymmen och aktiviteter som samordnas mellan våra olika verksamheter. 

För att kunna möta olika behov och ge ett gott stöd har vi kopplat olika specialistkompetenser till våra verksamheter. Vi har bland annat arbetsterapeuter, sjukgymnaster, pedagoger, psykiatriker och psykiatrisjuksköterskor.

Vårt erbjudande inom särskilt boende är Backebo som är specialiserade på att hjälpa unga och äldre personer med olika typer av demenssjukdomar såsom alkoholdemens, frontallobsdemens, alzheimers och demenssjukdomar med svårare beteendeproblematik.