Du är här

Individ & familj

Inom vår beroendebehandling erbjuder vi konceptet Vårdkedjan, som innebär att vi kan ge specialistkompetens i varje led i behandlingsprocessen, från motivationsarbete till eftervård. För oss är det viktigt att vara flexibla och finna lösningar som passar varje individs förutsättningar och behov. Vi är övertygande om att alla människor bär på en inre kraft att kunna bryta sina livsmönster och förändra sitt liv.

Vårt erbjudande

Vi har ett flertal specialiserade HVB- och jour/familjehem som erbjuder kvalificerade tjänster kring alkohol- och narkotikabehandling, allt från avgiftning, öppenvård, utredning och behandling till utslussning. Vi har även HVB-hem för personer med psykosocial problematik. Vi finns lokaliserade runt om i hela Sverige, från Hälsingland och Dalarna i norr, via Uppland, Stockholms län och Östergötland till Småland i söder.

Vår styrka är evidensbaserade vårdlösningar inom psykosocialt behandlingsarbete som är anpassade efter Socialstyrelsens senaste krav och rekommendationer. Med bred och lång erfarenhet från socialtjänst, psykiatri och kriminalvård, har vi en gedigen kompetens- och erfarenhetsbakgrund. För att följa den senaste forskningen på området, arbetar vi ständigt med att utveckla vår metodik och har utvecklingsarbeten tillsammans med bland annat Karolinska institutet. 

Vårdkedjan


Den som är i behov av råd från olika vårdgivare kan ibland hamna mellan stolarna hos olika myndigheter. Det vill vi på Team Olivia ändra på. En aktiv samverkan mellan våra HVB- och jour/familjehem ger större fördelar till såväl vårdtagare, anhöriga som uppdragsgivare. Genom vårt samlade utbud av tjänster kan vi erbjuda ett tryggt och tydligt helhetsåtagande som skapar bättre förutsättningar för att behandlingen ska lyckas hela vägen. Läs mer om Vårdkedjan här.