Du är här

Hemomsorg

Att kunna bo kvar i sitt eget hem så länge som möjligt är för många människor avgörande för att må bra. Vi hjälper våra kunder i vardagen så att de kan fortsätta leva ett självständigt liv. Vårt främsta mål är att varje kund ska känna sig trygg och nöjd med den hjälp som vi erbjuder.

Verksamheter inom Hemomsorg

Vårt erbjudande

Vi hjälper våra kunder med omsorg och service i det egna hemmet. Förutom hemtjänst erbjuder vi även ledsagning, avlösning, boendestöd, hushållsnära tjänster och personlig assistans. Behöver våra kunder hjälp med sysslor som matlagning, på- och avklädning, personlig hygien och hushållsnära tjänster finns vi där. Våra ledsagare kan också följa våra kunder till olika typer av aktiviteter, vårdbesök och annat. Finns det behov kan vi även erbjuda specialutbildade medarbetare inom bland annat demens och palliativ omsorg.

För oss är våra medarbetare nyckeln till hög kvalitet, därför erbjuder vi dem både intern- och externutbildningar för att säkerställa kompetensnivån och samtidigt ge möjligheter till vidareutveckling. Våra kunder ska känna sig trygga med våra insatser, och våra medarbetare i sitt dagliga arbete.

Kvalitet och utveckling

Vi har varit aktiva sedan 1997 och har med tiden utvecklat metoder och arbetssätt som syftar till att skapa en högkvalitativ vård och omsorg. Internt arbetar vi med att vara i framkant när det gäller teknik, ledarskap och medarbetarskap. Vi genomför regelbundna kund- och medarbetarundersökningar och välkomnar idéer på hur vi kan förbättra oss. Har du frågor kring vårt kvalitetsarbete, kontakta vår kvalitetsansvariga här.