Du är här

Hållbarhet

Hos oss på Team Olivia är hållbarhet naturligt integrerat i hela vår verksamhet. Vårt arbete grundar sig i socialt ansvarstagande genom att vi bistår med livskvalitetshöjande insatser för att ge människor i behov ett bättre liv. Samtidigt är hållbarhet för oss bredare än så, vi ser också till att förvalta våra samhälleliga resurser på bästa möjliga sätt. 

För oss betyder socialt ansvarstagande att

  • Bidra till att långsiktigt utveckla vård och omsorg för att öka både kvaliteten och de resultat som uppnås.

  • Ha medarbetare som känner delaktighet och stolthet över det vi åstadkommer tillsammans.

  • Erbjuda en stimulerande och trygg arbetsplats.

  • Säkerställa att alla våra medarbetare förstår och följer vår uppförandekod.

  •  Introducera personer med olika bakgrund och förutsättningar till arbetsmarknaden.

  • Engagera oss i olika samhällskonstellationer för att kunna påverka opinionen. 

  • Genom donationer stödja ett antal viktiga initiativ som bidrar till att skapa bättre förutsättningar för många människor som Hand in Hand och Rädda Barnen.