Du är här

Så jobbar vi

Målsättningen med vår verksamhet är att bidra till människors välbefinnande och skapa möjlighet till ett självständigt liv. Våra medarbetare drivs av ett engagemang och har en stor förståelse för människors individuella önskemål och behov. Genom att vi ständigt satsar på kompetens- och kvalitetsutveckling vill vi vara ett naturligt val för våra kunder, uppdragsgivare och för samhället i stort.

Värdegrund baserad på kunskap och känsla

Våra verksamheter utgår från samma gemensamma värdegrund som handlar om allas lika värde. I allt vi gör ska vi vara professionella och kunniga, vilket vi säkerställer genom ständig kompetensutveckling och kunskapsöverföring både mellan enheter och i samhället i stort. Vi ser lärande som levande och arbetar därför konstant med att utmana våra etablerade arbetssätt för att skapa kontinuerligt och naturligt lärande i vår organisation. Vi ska samtidigt vara lyhörda för alla människors behov, oavsett om personen är kund, medarbetare, uppdragsgivare eller samhällsmedborgare.

Kunder

Vi ger individanpassad vård och omsorg och utgår alltid från den enskilda individens särskilda önskemål, behov och förutsättningar. Vår målsättning är att varje individ ska uppleva att vårt arbete bidrar till en högre livskvalitet och en tryggare vardag där eget inflytande är en naturlig del. Våra kunder ska uppleva ett gott och respektfullt bemötande och ges tillräcklig och relevant information för att alltid känna sig trygga och nöjda med sin omsorg.

Uppdragsgivare

Vi erhåller varje dag ett förtroende från våra uppdragsgivare som kan vara exempelvis kommuner, landsting eller statliga organisationer. Vårt uppdrag är att förvalta detta förtroende på bästa sätt för att tillgodose våra uppdragsgivares och slutkunders önskemål. Vi strävar efter att alltid vara professionella, transparenta och tillmötesgående i alla lägen. Vi sätter kundens välmående och säkerhet i fokus och arbetar utifrån våra uppdragsgivares kvalitetsgarantier för att möta kundens behov och ge rätt stöd och insatser.

Samhället i stort

Vi vill verka som en god samhällsaktör och förvalta även det förtroende som vårt samhälle gett oss som privat utförare av vård och omsorg. Vi sätter stort värde i att vara en organisation som är stark och kan hjälpa till att driva viktig utveckling och möta de utmaningar vi har i vårt samhälle, oavsett om det gäller miljö, sociala förhållanden eller främjande av att få in fler personer på arbetsmarknaden. Vi tror att vård och omsorg fungerar bäst när besluten fattas så nära våra omsorgstagare och kunder som möjligt. Därför låter vi engagerande lokala entreprenörer vara den drivande kraften i vår organisation.